1 listopada 2017 modlimy się za wstawiennictwem Filipa Neri za najbliższą edycję Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Fundacja „Chrześcijańskie Granie” powstała 12 marca 2015 roku – w dniu, w którym