Powołana przez KEP Fundacja Opoka w ramach rozwoju portalu prowadzi dla wspólnot i liderów specjalny projekt darmowego wykonania stron internetowych na mechanizmach Fundacji.