Najważniejsze słowa księdza Jana Twardowskiego [książka]

Słowa Najważniejsze - ks. Jan Twardowski / wyd. św. Wojciech
Słowa Najważniejsze – ks. Jan Twardowski / wyd. św. Wojciech

„Słowa najważniejsze. Wybór myśli z lat 2001-2003.” ks. Jana Twardowskiego ukazują się 10 lat po śmierci tego niezwykłego kapłana i poety. Wybór jego myśli przygotowany przez wydawnictwo św. Wojciecha, to literacki i kapłański testament ks. Jana. Będzie to też dobra odmiana dla czytelników przyzwyczajonych do „perełkowych” interpretacji twórczości Księdza. 

 

To są słowa bardzo ważne – mawiał ks. Jan podczas swoich homilii w kościele ss. Wizytek w Warszawie, gdy chciał przekazać sedno sprawy. Właśnie te najważniejsze myśli dopełnione nowymi wcześniej niepublikowanymi refleksjami zostały zawarte w książce – Słowa najważniejsze. Lata 2001-2003 w życiu ks. Jana Twardowskiego zamknęły długi okres czynnej pracy. W latach tych ks. Twardowski nie tyle mówił rzeczy nowe, ile powtarzał i przypominał to, co dla niego samego w całej jego posłudze kapłańskiej, kaznodziejskiej i pisarskiej było najważniejsze.

 

Co jest najważniejsze?

Wypowiedzi z tego czasu nabierają szczególnego znaczenia, podsumowują bowiem dotychczaso­wy dorobek i stają się przekazem przemyśleń, przekazem zamierzonym i zaplanowanym. Wypowiedzi z tego okresu zostały ułożone przez wieloletnią edytorkę tekstów ks. Jana – Aleksandrę Iwanowską w cztery najważniejsze zagadnienia: Bóg, wiara, życie, dobro i zło. Ksiądz Twardowski nie unika w nich trudnych pytań, dyskutowanych powszechnie spraw. Stawia wyraźne granice między dobrem a złem. Pomaga patrzeć na rzeczywistość poprzez wiarę. Odsłania przy tym całą swo­ją wrażliwość na słowo Boże i na sprawy człowieka. Poeta pomaga czytelnikowi jak przyjaciel, mentor, duchowy przewodnik co dzień wyruszać w trudną drogę odnajdywania istoty oraz sensu życia oraz tego co w nim najważniejsze.

 

„Trzeba do Boga dążyć, Przychodzić do Niego nawet wtedy, gdy grzeszymy, i trzymać Go za rękę. Nie oddzielać się od Niego. Nie mówić, że Bóg jest dla mnie straszny. Właśnie On jeden może mnie uleczyć.”o miłosiernym Bogu pisze ks. Jan w 'Słowach Najważniejszych'.

 

O autorze:

Jan Twardowski (1915-2006), ksiądz katolicki, poeta, kaznodzieja. Debiutował w 1932 r. na łamach pisma młodzieży szkolnej „Kuźnia Młodych”, którego był współredaktorem (1933-35). Pierwszy tomik wierszy (Powrót Andersena) opublikował w 1937 r. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku  znalazł się u szczytu poczytności i należy do czołówki poetów polskich. Różnorodne gatunkowo książki prozatorskie (rozważania, myśli, felietony, aforyzmy, opowiadania dla dzieci) kreują bogaty wizerunek myśliciela, filozofa, przewodnika duchowego i wybitnego kaznodziei.
Otrzymał: nagrody, m.in.: im. Brata Alberta (1978), polskiego Pen Clubu im. Roberta Gravesa (1980), Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork za 1985), im. Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto 1995), Ministra Kultury i Sztuki (1997), Miasta Stołecznego Warszawy (1999), wydawców katolickich „Feniks” (1999), Ikar 2000, „Totus”, zwany „katolickim Noblem” (za 2001); Rady Miasta Stołecznego Warszawy (2005); Marszałka Województwa Mazowieckiego (2005); tytuły, m.in: Kawalera Orderu Uśmiechu (1996), doktora honoris causa KUL (1999); honorowego prałata Jego Świątobliwości (2003); medale, ordery, krzyże, m.in: Medal im. Janusz Korczaka (1980), Order „Polonia Mater Nostra Est” (1999), Medal Senatu Rzeczypospolitej (2000), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006 pośmiertnie).

 

za: mat. prasowe / kmdm

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *