Słuchalność: Radio Jasna Góra, Radio I – wzrost, Radio Em Kielce, Radio Rodzina i Radio Emaus -spadek słuchalności

KMDM.pl - Klub Miłośników Dobrych Mediów

 

W ostatnich badaniach Radio Track z półrocza VIII 2014 – I 2015 można zauważyć spadek słuchalności Radia Emaus, Radio Em Kielce i Radio Rodzina Wrocław. Wzrost od kilku miesięczny widoczny jest w Radiu I oraz Radio Jasna Góra.Dane wybranych rozgłośni podajemy za Radio Track.

 

Radio                           II 2014 – VII 2014    VIII 2014 – I 2015

Radio Warszawa        1,3                                 1,3

Radio Em Katowice   1,0                               1,0

Radio Rodzina Wrocław 1,3                          1,0

Radio Emaus              0,7                               0,2

Radio Er                     0,6                                1,0

Radio Em  Kielce       3,6                                1,9

Radio Jasna Góra     0,9                                 2,0

Radio Fiat                  0,5                                  0,5

Radio I                       2,2                                  5,4

SIEĆ

Radio Plus              2,2                                   2,1

POLSKA

Radio Maryj          XI 2014 – I 2015    1,9     –  2,0

 

za: Radio Track, Instytut Millward Brown, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, cała Polska

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *