Oświadczenie TVP nt. Między Ziemią a Niebem

\Kluczowe decyzje personalne i programowe dotyczące Redakcji Audycji Katolickich podejmowane są w ścisłej współpracy i w porozumieniu pomiędzy Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski i Zarządem TVP SA. Wszelkie decyzje podejmowane są zgodnie z zawartą pomiędzy Sekretariatem KEP i TVP umową, a ich celem jest doskonalenie funkcjonowania RAK TVP i podnoszenie poziomu realizowanych audycji.- podaje TVP

Od połowy 2016r. kierownikiem Redakcji Audycji Katolickich w TVP1 jest ksiądz Maciej Makuła. Posiada on pełne kompetencje i silny mandat do dokonywania koniecznych zmian w działaniu RAK oraz w tworzonych audycjach. TVP docenia wykonaną dotychczas przez księdza Makułę pracę, której celem jest usprawnienie działania Redakcji Audycji Katolickich i liczy na kontynuację tych działań. TVP nie stwierdziła w ostatnich miesiącach żadnych potwierdzonych i uzasadnionych uchybień na temat sposobu zarządzania Redakcją i programem. Jednocześnie TVP nie ingeruje i nie wpływa na osobiste opinie i decyzje zawodowe pracowników Redakcji.

Nieprzychylne i poszukujące sensacji komentarze na temat RAK, pojawiające się w mediach w ostatnim czasie są oparte na nieprawdziwych i krzywdzących wypowiedziach. Te informacje są powielane, przez media, które zaciekle atakują Telewizję Polską za praktycznie wszelkie działania i nie pozostawiają wątpliwości co do intencji i rzetelności krytyki skierowanej przez nie pod adresem RAP i TVP. W przypadkach naruszania dobrego imienia Spółki przez obecnych lub byłych pracowników i współpracowników oraz przez inne osoby i media, TVP podejmie przewidziane prawem działania.

Za: TVP

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *