Milion dla Ducha Świętego – ruszyła akcja Lets Change The Earth

 

Lets change the earth - nowenna do Ducha św
fot. facebook.com/LetsChangeTheEarth

Z inicjatywy wspólnoty Viatores ruszyła akcja „Let’s Change The Earth” (Przemieńmy Ziemię) – chcą zebrać milion osób z Polski i całego świata, które będą modliły się nowenną do Ducha Świętego przez 9 dni – szczególnie w intencji pokoju i przemiany świata.

 

„Jak zmieniać świat? Trzeba wytrwałości w modlitwie wielu ludzi. Trzeba wiary. Duch Święty uczy nas modlitwy i On sam działa. Jesteś przez Niego zaproszony. Chodź z nami zmieniać świat. To tylko tyle i tak wiele – módlmy się razem codziennie przez 9 dni. Albo od teraz, od zaraz i już zawsze, codziennie. Aby Bóg przemieniał nasze życie i przemieniał na lepsze cały świat!”zapraszają organizatorzy.

Inicjatywa ruszyła 12 maja, a już teraz zapisało się ponad 1100 osób.  Z minuty na minutę liczba modlących się zwiększa. Do włączenia się w inicjatywę zaproszone są wspólnoty, księża, świeccy z Polski i z rożnych stron świata.  Więcej informacji znajdziecie na www.LetsChangeTheEarth.org lub polskiej stronie: www.zmienmyziemie.pl.

Program nowenny i intencje:
Dzień 1 – 15 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię zniszczoną wojnami, niech zapanuje pokój.

Dzień 2 – 16 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której zabijane są dzieci nienarodzone i ochronił nas przed zabijaniem wszystkich niewinnych i bezbronnych.

Dzień 3 – 17 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której trwają prześladowania ze względu na wiarę, niech Twój Duch otoczy miłością prześladowców i prześladowanych.

Dzień 4 – 18 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której rozpadają się rodziny, prosimy o Twojego Ducha Pokoju i Wierności dla tych rodzin.

Dzień 5 – 19 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię na której wiele osób cierpi głód, natchnij rządzących Twoją mądrością, aby dobra współczesnego świata były sprawiedliwie dzielone.

Dzień 6 – 20 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, aby Twój Duch zstępował pośród ludzi będących w niewoli, uwikłanych w konflikty etniczne, a także wygnanych ze swoich domów lub swojej Ojczyzny, uwalniaj ich od nienawiści i obdarz miłością do swoich prześladowców, oraz daj skruchę i pragnienie nawrócenia prześladowcom.

Dzień 7- 21 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Pragniemy, aby Twój Duch zstąpił na ziemię pogrążoną w grzechu nieczystości, aby Twój Duch oczyścił i ocalił nas wszystkich.

Dzień 8 – 22 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, niech zstąpi Duch Twój na ziemię pogrążoną w cierpieniach ludzi doświadczających skutków terroryzmu, a także znajdujących się pod panowaniem systemów totalitarnych i poprowadzi ich ku Twojej wolności.

Dzień 9 – 23 maja 2015:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, CAŁEJ ZIEMI!
Prosimy, aby Twój Duch zstępował w dusze ludzi będących w rozpaczy, niewierzących w miłość, podejmujących próby samobójcze, aby zapalał w ich sercach światło nadziei.

 

za: letschangetheworld.org

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *