Laur SDP 2016 dla ks. Ireneusza Skubisia

Laur Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za 2016 rok – wyraz „najwyższego uznania dziennikarzy – dla dziennikarzy, dla autorytetów zawodowych, etycznych oraz najwyższej klasy profesjonalizmu”, otrzymał 31 stycznia ks. infułat Ireneusz Skubiś, wieloletni redaktor naczelny Katolickiego Tygodnika „Niedziela”. – czytamy na stronie Tygodnika katolickiego Niedziela.

 

„Laur” jest w rękach wspaniałego Laureata. Na statuetce widnieje napis – „Kapłanowi i Polakowi – wielkiego sumienia”. Długa jest lista nagród i wyróżnień w posiadaniu księdza Ireneusza. Nie da się ich tu wszystkich wymienić. Nic dziwnego, długie i niezwykle pracowite jest życie naszego Laureata. Choć jednak wymienię – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – to najwyższe odznaczenie państwowe dla Laureata. Do nagrody imienia świętego Maksymiliana Kolbego, przyznanej Mu przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, dołącza dziś „Laur” SDP. – czytamy na stronie SDP.

Ks. Ireneusz Skubiś – honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”, duszpasterz akademicki, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Kultury i Środków Społecznego Przekazu .Po ukończeniu Niższego Seminarium Duchowne w Częstochowie, podjął studia w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchowne w Krakowie. 29 czerwca 1961 przyjął święcenia kapłańskie. Kontynuował pracę naukową w ramach studiów prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1978 uzyskał stopień naukowy doktora. Pracę rozpoczął w 1964 roku jako notariusz Kurii Biskupiej w Częstochowie. Stanowisko to pełnił do 1966 roku. W latach 1965-82 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim i prowadził działalność wydawniczą jako dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego (do 1981) i redaktor „Częstochowskich Studiów Teologicznych” (1974-85). Razem z bp. Stefanem Barełą doprowadził do wznowienia wydawania tygodnika katolickiego „Niedziela” (zamkniętego w 1953 roku), w którym pełni obowiązki redaktora naczelnego (1981). W ramach prowadzonej przez ks. Skubisia serii wydawniczej „Biblioteki Niedzieli” ukazało się około 300 książek. Do 2014 roku redaktor naczelny tygodnika katolickiego „Niedziela”.

 

Niedziela. Tygodnik katolicki – czasopismo wydawane z przerwami od 1926 w Częstochowie początkowo jako pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski. Pierwszy numer ukazał się 4 kwietnia 1926 z podtytułem „Tygodnik dla ludu katolickiego Diecezji Częstochowskiej. Ilustrowany tygodnik katolicki Diecezji Częstochowskiej”. Redaktorem naczelnym był ks. Wojciech Mondry. W 1937 redaktorem został ks. Stanisław Gałązka. W latach 1928-1937 wydawany był „Kalendarz Jasnogórski”, „Niedziela dla Dzieci” oraz wiele dodatków parafialnych

 

Za: SDP/NIEDZIELA/WIKIPEDIA

Wspieraj FUNDACJĘ „CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE”:

Nr konta: 46 1050 1012 1000 0090 3065 9909 (tytułem: darowizna na cele statutowe)

www.fundacja.chrzescijanskiegranie.pl

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *