Wydarzenie dnia: Papież inauguruje Rok Miłosierdzia – otwarcie Drzwi Świętych.

Właśnie dzisiaj – 8 grudnia 2015 roku, papież Franciszek otworzył Drzwi Święte w bazylice Watykańskiej. Tym samym oficjalnie rozpoczął Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Trudno nie zauważyć wyjątkowości tego wydarzenia w kontekście sytuacji na świecie oraz zbliżających się Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Święty Jublileusz potrwa do 13 listopada 2016.

 

Po otwarciu obudwu skrzydeł Drzwi Świętych Papież modlił się przez chwilę w ciszy na progu Bazyliki Watykańskiej. Potem poczekał, aż przez Drzwi Święte przejdzie również Benedykt XVI. Następnie na czele procesji udał się w kierunku ołtarza Konfesji św. Piotra, gdzie uroczystym błogosławieństwem zakończyła się ta liturgiczna inauguracja Roku Miłosierdzia, która przypadła w dniu szczególnym – 8 grudnia to uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Na całym świecie Rok ten rozpocznie się w niedzielę 13 grudnia 2015.

 

„Ten Nadzwyczajny Rok jest także darem łaski. Wejście przez te Drzwi oznacza odkrycie głębi miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i osobiście wychodzi każdemu na spotkanie. To On nas szuka! To On wychodzi nam na spotkanie! Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu.  Jak bardzo uchybia się Bogu i Jego łasce, kiedy twierdzi się przede wszystkim, że Jego sąd karze grzechy, a nie mówi się najpierw, że je odpuszcza Jego miłosierdzie (por. Augustyn, De praedestinatione sanctorum 12, 24)! Tak, tak to się właśnie dzieje. Musimy przedkładać miłosierdzie nad sąd, a w każdym razie sąd Boga będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia. Niech zatem przejście przez Drzwi Święte sprawi, żebyśmy się po​​czuli uczestnikami tej tajemnicy miłości, czułości. Porzućmy wszelkie formy lęku i strachu, bo nie przystają one temu, kto jest kochany; żyjmy raczej radością spotkania z łaską, która wszystko przemienia”powiedział papież Franciszek.

 

Polecamy też komentarz biskupa Grzegorza Rysia – o miłosierdziu i znaczeniu tego czasu dla wiernych (dzięki franciszkanska3.pl):

za: radiovaticana.va / franciszkanska3.pl

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *