Cena Gościa Niedzielnego od najbliższego wydania zdrożeje o 50 gr. i wyniesie 5 zł. Redaktor naczelny GN ks. Marek Gancarczyk w 3 numerze tygodnika pisze:”od tego numeru