W ostatnich badaniach Radio Track z półrocza VIII 2014 – I 2015 można zauważyć spadek słuchalności Radia Emaus, Radio Em Kielce i Radio Rodzina Wrocław. Wzrost od