Z początkiem lutego ukaże się nowy miesięcznik „Fronda” wydawany przez Fratrię (m.in. tygodnik W Sieci). Naczelnym został Grzegorz Górny. W przeciwieństwie od kwartalnika i portalu o tym samym