13 grudnia 2014 przypada kolejna rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. Obok tradycyjnych już inscenizacji i działań mających na celu zachowanie pamięci o tym trudnym czasie, odbędzie się z inicjatywy