W ramach cyklu Forum Filmów Nie-Zwyczajnych w Dobrym Miejscu w Warszawie już 17 września 2016 na otwarcie sezonu ks. dr M. Kotyński pokaże film „Cena Prawdy”. Tematem roku