Muzyka chrześcijańska w Polsce – jak szerokie to zjawisko? Na jakim jest poziomie? Jakie są problemy artystów tego nurtu? – pyta Szymon Babuchowski w nowym Gościu Niedzielnym.