W roku srebrnego jubileuszu Radia Warszawa i w przeddzień obchodów ćwierćwiecza diecezji warszawsko-praskiej zdobyliśmy pierwszy dokument, świadczący o inicjatywie osób świeckich, zwracających się do Prymasa Polski –