Prezes NBP oraz wielu innych podczas Chrześcijańskiego Forum Przedsiębiorczości [program]

Chrześcijańskie Forum Przedsiębiorczości 2016

W tym roku na Chrześcijańskim Forum Przedsiębiorczości wystąpi ponad 20 prelegentów! Pojawi się też GOŚĆ SPECJALNY – Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński. Zapraszamy do Warszawy w dniach 9 – 10 grudnia 2016. Zapisy na www.forum.wiarawbiznesie.pl


Oficjalne zapisy jeszcze trwają!
 Spotkania odbywać się będą w Auditorium Maximum UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 21 w Warszawie. Forum powstało z inicjatywy Wiara w Biznesie

„Zadaniem Forum jest spotkanie polskich przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę budowania przyszłości swoich firm w oparciu o KNS, zintegrowanie ich, ukazanie perspektywy wspólnej pracy na rzecz dobra wspólnego. Chcemy budować wzajemną sieć wsparcia dla osób opierających swoje firmy na wartościach chrześcijańskich. Wierzymy też, że właśnie takie firmy i rzetelna ich współpraca przyniesie długotrwałe zyski dla właścicieli oraz korzyści dla społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, jakich rozwiązań im potrzeba, stąd też efektem dialogu na Kongresie będą zgromadzone rekomendacje, które mają służyć zarówno administracji państwowej jak i władzy duchowej. Właśnie w tym celu chcemy, żeby Kongres był miejscem spotkania praktyków z teoretykami, prawników, społeczników, biznesmenów, a także ludzi ze świata nauki oraz Kościoła.” – piszą organizatorzy Forum.

CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – PROGRAM:

9:00 – 9:10 – Przywitanie

9:15 – 10:15 – Otwarcie
kard. Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski
ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10:15 – 11:30 – Katolicka nauka społeczna a współczesne problemy ekonomiczn
Wykład: prof. Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 – 4 PANELE DO WYBORU

TEMAT ITEMAT IITEMAT IIITEMAT IV
Różne formy zarządzania kapitałem; prof. Jens Lowitzsch – Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt n/Odrą; dr hab. Cezary Mech – Prezes Zarządu Agencji Ratingu Społecznego; Kamil Rybikowski – Prezes Stowarzyszenia Koliber
Jak nie dać się biurokracji? Przedsiębiorca w gąszczu przepisów
Andrzej Sadowski – Prezydent Centrum im. Adama Smitha
Cezary Kaźmierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Moralność w zarządzaniu – jak być przywódcą z autorytetem?
dr Michał Łuczewski – Z-ca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II
Tomasz Sulewski – CEEMEA Social Media Leader M3
Czy bankowość pomaga przedsiębiorcy?
prof. Zbigniew Krysiak – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Schumana
prof. Dariusz Gątarek – Polska Akademia Nauk, Klub Jagielloński

14:00 – 15:00 – Obiad

15:00 – 16:30 – Od pomysłu do zmiany – dlaczego tak trudno wprowadzać nowe rozwiązania?
Panel dyskusyjny plenarny:
Wiesław Janczyk – sekretarz stanu, Ministerstwo Finansów
Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju
dr Piotr Dardziński – podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Mikołaj Wild – podsekretarz stanu, Ministerstwo Skarbu

16:30 – 17:00 – Przerwa kawowa

17:00 – 17:45 – Konferencja duchowa
Dylemat przedsiębiorcy – Wiara czy Biznes ?
ks. dr Marek Leśniak – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Rycerze Kolumba

17:45 – 18:00 – Zakończenie
19: 00 – Uroczysty bankiet

II DZIEŃ – 10 grudnia

9:00 – 9:15 – Otwarcie
bp dr Piotr Sawczuk – biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, delegat KEP ds. duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności i ds. duszpasterstwa Prawników.

9:15 – 10:30 – Katolik w biznesie z perspektywy nauczania społecznego Kościoła
Wykład: prof. Aleksander Stępkowski – Uniwersytet Warszawski, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

10:30 – 11:00 – Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 – 4 PANELE DO WYBORU:

TEMAT ITEMAT IITEMAT IIITEMAT IV
Współczesne wyzwania dla przedsiębiorców
dr Andrzej Malinowski – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
dr Marcin Kędzierski – Klub Jagielloński
Współczesne wyzwania dla przedsiębiorców
dr Andrzej Malinowski – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
dr Marcin Kędzierski – Klub Jagielloński
Podatki – wróg przedsiębiorcy czy przyjaciel wspólnego dobra?
prof. Feliks Grądalski – Szkoła Główna Handlowa
prof. Witold Modzelewski – Uniwersytet Warszawski
Konsekwencje ekonomiczne dyrektyw unijnych dla polskich przedsiębiorców
mec. Jerzy Kwaśniewski – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
dr Tymoteusz Zych – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

13:00 – 14:00 – Obiad

14:00 – 15:00 – Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia; Konrad Szymański – sekretarz stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

15:00 – 15:30 – Przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Jak zachować czyste sumienie w prowadzeniu biznesu?
Panel dyskusyjny przedsiębiorców – plenarny:
dr Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy Atlas S. A.
Jan Brodawka – właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Karol
Konstanty Strus – właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus
Janusz Komurkiewicz – Członek Zarządu Fakro

17:00 – 17:15 – Podsumowanie

17:15 – Koncert uwielbienia

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *