Od stycznia 2015 r. do każdego wydania „Różańca” będzie dołączony dodatek dla młodzieży, docelowo przygotowujący do ŚDM 2016.   Mamy nadzieję, że Młody Człowiek znajdzie tu coś