Nową „Drogę” można już dzisiaj pobrać na Cyfrostudnia.pl. Wszelkie zmiany pisma podyktowane są obserwacją rzeczywistości, w której żyje młodzież.   Co możemy przeczytać w nowej „Drodze”? Społeczno-religijne tematy numerów