Bardzo dobry wynik słuchalności radia RDN Małopolska! „Fantastyczny wynik słuchalności Radia RDN Małopolska za III kwartał 2015 roku! I pomyśleć: taki wynik, a nadajemy tyko w części województwa małopolskiego.