Wielki Post 2016: „Siódma pieczęć” to rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Nauki zostały wygłoszone na Jasnej Górze dla Dzieła Modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka”. Zapraszamy do