Jakub Szymczuk fotoreporter Gościa Niedzielnego znalazł się wśród laureatów nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. Szymczuk został nagrodzony w kategorii materiał fotograficzny za fotoreportaż „Czarny Czwartek” obrazujący walki pomiędzy