FESTIWAL
WspierajCHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE FESTIWAL MUZYKI CCM 2018 WARSZAWA 25 LISTOPADA

Różaniec ratunkiem dla świata

Różaniec jest potężną bronią, daną Kościołowi czasów ostatecznych, aby całkowicie zniwelować skutki działania diabła w życiu każdego chrześcijanina. Aby zrozumieć Różaniec, jego potężną moc wstawiennictwa, trzeba cofnąć się do początku Pisma Świętego, gdzie Bóg nakazał Mojżeszowi zbudować

Namiot Spotkania, w którym największym sacrum była Arka Przymierza – najświętszy przedmiot Izraela. W Arce była złożona laska arcykapłana Aarona, tablica dziesięciu przykazań, którą Mojżesz otrzymał na górze Synaj, oraz manna – pokarm zapewniający Izraelowi przetrwanie na pustyni. Nad Arką była przebłagalnia za grzechy, podtrzymywana przez Cherubów.

Bóg obiecał, że będzie spotykał się z Mojżeszem i rozmawiał z nim przy Arce Przymierza. Była ona tak pełna Bożej obecności i świętości, że dotknięcie Jej groziło wręcz śmiercią. Bóg poprzez Arkę Przymierza dawał Izraelowi niesamowite błogosławieństwo i zwycięstwa w walce! Kiedy wskutek grzechów świętokradztwa i odejścia od Boga Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej, Arka Przymierza została ukryta przez kapłanów Izraela i już nigdy jej nie odnaleziono.

W tej sytuacji dziejowej Izraela przychodzi na świat Jezus Chrystus, dokonuje dzieła odkupienia i zbawienia ludzkości, wstępuje do Nieba, zstępuje Duch Święty, rodzi się Kościół i zaczynają powstawać pierwsze Ewangelie. Powstaje też najbardziej tajemnicza księga Pisma Świętego, czyli Apokalipsa. Żydzi, którzy lawinowo nawracają się na chrześcijaństwo, odczytują proroctwo Apokalipsy i z totalnym zaskoczeniem się dowiadują, że Arka Przymierza odnalazła się gdzie?

W Niebie! Czytają w proroctwach Apokalipsy, że Bóg w pewnym okresie historii świata otworzy swoją świątynię w Niebie i ukaże Arkę Przymierza całemu światu… I kolejny szok: Arka Przymierza to już nie drewniana skrzynia z atrybutami starotestamentalnymi, ale kobieta, obleczona w słońce, czyli symbol boskości; Kobieta, która jest przeniknięta wszechmocą Boga, z wieńcem z gwiazd dwunastu.

Czyli jest Ona Królową nie tylko ziemi, ale też Nieba, kosmosu. Pod swoimi stopami ma Księżyc, który w symbolice objawień Maryjnych ukazywanych przez Ducha dla Kościoła oznacza moce piekielne. – ze wstępu ks. Dominika Chmielewskiego SDB do rozważań różańcowych. Więcej informacji na stronie www.magdalenium.pl

Różaniec ratunkiem dla świata

Niezwykle piękne i bardzo głębokie rozważania różańcowe autorstwa ks. Dominika Chmielewskiego bez wątpienia mają walor wspaniałych rekolekcji dla każdego, kto po nie sięgnie. Teologiczna głębia w połączeniu z ewangeliczną prostotą przekazu zawartych w nich treści, czyni z nich niezwykle skuteczne narzędzie ewangelizacji. Każdy, kto po nie sięgnie odnajdzie w nich siebie wraz ze wszystkimi swoimi lękami, troskami, smutkami ale też i radościami.

Wędrując wraz z księdzem Dominikiem poprzez wszystkie tajemnice Różańca świętego, jakby na nowo odkrywamy Maryję. Dla wielu będzie to Maryja – Matka Pana Jezusa – jakiej dotąd nie znali.

Dzięki rozważaniom księdza Dominika Chmielewskiego z jednej strony przekonujemy się, że Różaniec nie jest nudnym i monotonnym klepaniem „zdrowasiek”, z drugiej zaś odkrywamy głębię tej modlitwy. Pozostanie tylko kwestią czasu, kiedy zaczniemy cieszyć się modlitwą różańcową i stanie się ona dla nas modlitwą nieustanną.

Każdy kto sięgnie po rozważania księdza Dominika Chmielewskiego już nigdy nie pozostanie obojętny wobec modlitwy różańcowej, która jest jedyną w swoim rodzaju autostradą do nieba.

Projekt powstał we współpracy z Radiem Niepokalanów.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *