Aborcja w szpitalu św. Rodziny – abp Kazimierz Nycz zabiera głos

Aborcja w szpitalu św. Rodziny w Warszawie

„Z wielkim ubolewaniem przyjąłem informacje, które w sposób istotny podważają sens i prawo utrzymywania takiego patronatu.” – po wypowiedzi zespołu ds. bioetycznych Episkopatu Polski, swój głos zabrał metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Media od kilku dni są pełne doniesień o sytuacji aborcji, nieudzielenia pomocy i śmierci dziecka w Szpitalu św. Rodziny w Warszawie.

 

Media są pełne doniesień, ekspertów, opinii i sprzecznych informacji. Tymczasem po zapoznaniu się z sytuacją swój głos zabrał Episkopat, a dzisiaj metropolita Warszawski. Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w sposób jednoznaczny, aczkolwiek nie wskazujący konkretnych osób i sytuacji określa jak powinien postępować człowiek w sytuacji każdej choroby dziecka, nawet jeśli nie ma możliwości przeżycia:

Jesteśmy przekonani, że każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu, który jest w pełni bezbronny i od nas zależny, należy się szczególna troska. Jest to konkretny sposób realizacji przykazania miłości drugiego człowieka. Obowiązek ten ulega jeszcze wzmocnieniu wówczas, gdy to my jesteśmy sprawcami cierpienia. Jeżeli bowiem umierającemu dziecku w wyniku choroby letalnej jesteśmy skłonni zapewnić wszelką możliwą opiekę, to jak moglibyśmy jej odmówić dziecku, które cierpi po żywym urodzeniu w skutek niepowodzenia próby zabicia go w procesie aborcji. Oceny moralnej konieczności troski o takie dzieci nie zmienia nieuchronność śmierci wynikająca ze stopnia dojrzałości płodu w momencie przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży. Dziecku, które zabieg ten przeżyło, należy zapewnić ciepło, pokarm, opiekę medyczną oraz podjąć wysiłek utrzymania go przy życiu. Trzeba też zadbać o ludzkie, godne warunki, jeśli dziecko to umrze.

Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski po publikacji opinii komisji odniósł się do sytuacji w szpitalu św. Rodziny z Nazaretu, jednocześnie podkreślając szczególną odpowiedzialność pracowników i władz szpitala wynikającą przyjęcia takich Patronów.

„Ponieważ szpital ten znajduje się na terenie Archidiecezji Warszawskiej, w pełni podzielając stanowisko zawarte w oświadczeniu zespołu ekspertów ds. bioetycznych, pragnę dodać co następuje: Szpital św. Rodziny w Warszawie, w którym rocznie przychodzi na świat ponad pięć tysięcy dzieci i są leczone tysiące pacjentek, jest powszechnie znany jako przyjazny dzieciom i rodzicom. Posiada nawet potwierdzający to certyfikat. W roku 1998 przyjął patronat św. Rodziny z Nazaretu. Przez wiele lat dorastał i spełniał standardy medyczne, etyczne i humanistyczne, uzasadniające przyjęcie takiego patronatu. Dlatego z wielkim ubolewaniem przyjąłem informacje, które w sposób istotny podważają sens i prawo utrzymywania takiego patronatu.”

Najważniejsze jednak jest to, że zarówno komisja, jak i kard. Nycz nie skupiają się jedynie na wskazaniu zła popełnionego czynu, ale wskazują też kto jest odpowiedzialny za obronę życia i zdrowia:

„Na rodzicach ciąży obowiązek sprawowania pieczy i zadbania o ich dziecko. Dla pracowników służby zdrowia staje się ono pacjentem z określonymi prawami z zakresu ochrony zdrowia. Wszystkich zaś, na których ciąży obowiązek opieki nad dzieckiem, dotyczy odpowiedzialność karna za spowodowanie śmierci dziecka przez zaniechanie udzielenia mu pomocy.”piszą eksperci KEP w swoim dokumencie

 

Oświadczenie nabiera szczególnego wymiaru, gdyż ukazuje się w dzień św. Józefa – obrońcy św. Rodziny. Dlatego kard. Kazimierz Nycz na zakończenie swojego oświadczenie prosi:

„W czasie Wielkiego Tygodnia i Okresu Wielkanocnego, a szczególnie w Dzień Świętości Życia, proszę o gorącą modlitwę w intencji obrony życia nienarodzonych dzieci oraz w intencji matek i ojców, lekarzy, położnych i pielęgniarek, a także polityków odpowiedzialnych za stanowienie prawa, by byli zawsze pierwszymi i skutecznymi obrońcami życia dzieci, które  jest święte.”

za: mat. prasowe / episkopat.pl

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *